Dobrodošli na naš web

Kondicijska priprema sportaša

Kondicijska priprema sportaša

Kondicijska priprema predstavlja skup trenažnih postupaka za razvoj i održavanje sportaševih funkcionalnih i motoričkih sposobnosti, morfoloških karakteristika statusa.

Obuhvaća kondicijske treninge u svrhu poboljšanja performansi na terenu u pojedinom sportu.Različiti su pristupi kondicijskoj pripremi ovisno o sportu, dobi, spolu i trenutku kada se sportaš priključuje na kondicijske treninge (pred natjecateljska, natjecateljska ili prijelazna faza).Složeni je proces za razvijanje ili održavanje funkcionalnih i motoričkih sposobnosti sportaša.Funkcionalne sposobnosti obuhvaćaju:aerobne I anaerobne energetske kapacitete To su kapaciteti koje tijelo koristi za stvaranje energije sa (aerobni) ili bez (anaerobni) prisustva kisika.Motoričke sposobnosti obuhvaćaju:snagu, brzinu, jakost, izdržljivost, fleksibilnost, preciznost, agilnost, ravnotežu i koordinaciju.Svaka od sposobnosti ima svoj utjecaj u sportu i posebno doba kad ih je povoljno razvijati (senzibilne faze razvoja). Osim motoričkih i funkcionalnih sposobnosti kondicijska priprema sportaša obuhvaća i jako bitan segment – razvoj optimalnog pokreta. U ciklusu priprema primamo do 5 ljudi u jednoj grupi. Bazični dio priprema sastoji se od 6 tjedana. Dobna granica za sudjelovanje na pripremama je 18 godina. Tjekom ljeta će biti dva termina priprema.


Zašto radimo ove pripreme?

Svakom sportašu je bitno biti pripremljen na početku sezone, kako bi bili konkurentniji i jači, ostvarili bolje rezultate te sprječili ozljede tjekom natjecateljskog perioda.